Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma MerkeziEkonomik ve Sosyal Alanda

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

"Yönetimde Kadın" Sempozyumu

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR), Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Yönetimde Kadın’ konulu bir sempozyum, kadın temalı karma resim sergisi ve piyano konserinden oluşan etkinlikler düzenledi.

"Yönetimde Kadın’ konulu ESKAR 4. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Sempozyumu Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleşti. Sempozyuma, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, Marmara Üniversitesi ESKAR Müdürü Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, YÖK Akademik Kadın Çalışmaları Birimi’nden Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, bürokrasi ve iş dünyasından değerli katılımcılar, çok sayıda akademisyen ve öğrencilerle birlikte geniş bir davetli topluluğu katıldı. Program öncesinde çoğu Marmara Üniversitesi öğretim üyelerine ait eserlerden oluşan ‘kadın’ temalı karma resim sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat, kadınların erkeklerle eşit kriterlere tabi olarak hak ettikleri üst yönetim pozisyonlarına erişebilmeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Arat, “Emeğin cinsiyet ayrımı olmaksızın üretim sürecine katılmasına ancak toplumsal eşitliğin sağlandığı bir toplumda mümkün olduğu kadınların gelir oluşturan ekonomik faaliyetlerde bulunmalarının ülkenin kalkınmasında ne denli önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kadınların çalışma hayatındaki varlıkları kadar katkıları ve emekleri oranında hak ettikleri üst yönetim pozisyonlarına, erkeklerle eşit kriterlere tabi olarak erişebilmeleri de çalışma hayatında adalet açısından önem taşımaktadır” diye konuştu. Marmara Üniversitesi’nin fakülte, enstitü, meslek yüksek okulu ve senato üyelerine bakıldığında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Rektör M. Emin Arat, şu ifadeleri kullandı: “Kadınların yalnızca çalışma hayatında değil siyasi arenada da temsil oranının yüksek olması kamusal karar alma mekanizmalarında söz sahibi olabilmeleri ülkemizde yaşanan kadın sorunlarının çözümüne doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayacaktır. Üniversitemizdeki kadın profesör sayısı ülke ortalamalarının üzerindedir. Üniversitemizin 17 fakültesinden 8’inin dekanı kadındır. 11 enstitünün 3’ünün müdürü, 4 meslek yüksek okulunun 3’ünün müdürü kadındır. Senato üyelerinin 17’si kadın olup, üst yönetimde kadın akademisyenlerin temsil oranı yüzde 30 dolayındadır. Üniversitemizdeki kadın profesör sayısının ülke ortalamalarının üzerinde olması hiç şüphesiz üniversitemizin uzun yıllara dayanan köklü geçmişinin ve geleneğinin bir ürünüdür.” dedi. 

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz ise, Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Aslında bugün siyasal ve ekonomik alanda haklarını elde etmek için mücadele vermiş ve bu mücadelelerde hayatını kaybetmiş olan kadınları anma amacıyla belirlenmiş bir gün. Biz de bugün vesilesiyle ülkemiz kadınlarının içinde bulunduğu sorunların aşılması adına bir takım çalışmalar yapıyoruz. Sorunlara farkındalık getirmek ve çözüm önerileri sunmaya çalışıyoruz. Aslında kadınlar bugün hep br ağızdan seslerini duyurmaya çalışıyorlar” dedi.

Toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ekonomik hayata kadının daha fazla dahil olması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz;  “Geçmişi 1883’e dayanan Üniversitemizde her alanda kadın sorunlarını gündeme getirecek ve gerçekçi çözüm önerilerini ortaya koyabilecek çok değerli bir akademik birikim var. Bu birikimi disiplinler arası bir organizasyon altında ülkemiz kadınlarının refahını artırmak için akademik çalışmalar yapmak üzere bir araya getirmeye çalışıyoruz. Toplumda cinsiyet eşitliği anlayışının gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Ekonomik hayata kadının daha fazla dahil olması, kadın istihdamının artırılmasının çözüm önerilerini üretmeye çalışıyoruz. Merkez bünyesinde gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile kadınların ekonomik hayatta eşit ücret almaları, yönetimde de hak ettikleri yerlere gelebilmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik olarak  politikacılara yol gösterici olmak bizim hedefimiz”. Türkiye'de  yönetimde kadın oranının artırılmasına yönelik olarak ise; "Ülkemizde kadınların siyasal alanda ve iş hayatında yönetim kademelerinde yeterince temsil edilebilmesi için yasal düzenlemeler ile kota uygulaması getirilmeli" dedi.   

Sempozyumda söz alan YÖK Akademik Kadın Çalışmaları Birimi’nden Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu da “Dünya daha iyi bir yer olacaksa bu kadınların talebi, azmi, sabrı ve çabasıyla olacaktır. O yüzden bir kadın yönetimi, kadın liderliği ve kadın çalışmaları üzerine emek vermeye çabalıyoruz” ifadelerini kullandı. Şerifoğlu, gerçekleştirdiği sunumda akademide kadın çalışmalarından bahsetti.
Sempozyuma onur konuğu olarak katılan Boğaziçi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat ise 97 yaşında olduğunu ve Türkiye’nin yarınları olan gençlere bir kere daha hitap edebilmek için sempozyuma katıldığını söyledi. Kadın hareketinin dünyada ve Türkiye'deki gelişimini tarihsel perspektiften ele alan konuşmasında kadınların "insan" , " vatandaş"  olarak görülmesi gereğini belirtip, erkek öğrencilerin bu tür toplantılara katılımının teşvikinin gerekli olduğunu belirtti.  

Açılış konuşmalarının ardından Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülruh Gürbüz’ün Oturum Başkanı olduğu "Siyaset ve Yönetimde Kadın" başlıklı ilk oturum yapıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt “Osmanlı Dünyasında Yönetim ve Siyasette Kadın” , İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Çakır “Cumhuriyet Döneminde Kadın”, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Ergun ise “Yönetimde Kadın” başlıklı sunumu yaptılar.

Oturum Başkanlığını Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Okakın’ın yaptığı "Bürokraside Kadın" başlıklı oturumda, T.C. Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Ayşenur Alpaslan ve T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürü Dr. Burcu Aydın Özüdoğru sunumlarını yaptılar.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Esen Yıldırım’ın başkanlığını yaptığı “İş Hayatında Kadın Yöneticiler” başlıklı son oturumda ise Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, Parker Haniffin Merkez ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Serpil Uzun, İş Kadını ve Kadın Kültür Vakfı Başkanı Gülümser Yıldırım ile Ford Otosan IT Direktörü &CDO’su Hayriye Karakuzu Karadeniz sunumlarını yaptılar.

Sempozyumun ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatalar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Yonat Batıbay  tarafından verilen ‘Piyano Konseri’ ile ESKAR 8 Mart etkinlikleri nihayetlenmiş oldu. 

Bu sayfa Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 14.03.2018 21:36:04 tarihinde güncellenmiştir.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi