Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma MerkeziEkonomik ve Sosyal Alanda

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın Sempozyumu

8 Mart 2016 tarihinde Üniversitemiz Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Platformu öncülüğünde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın” konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Sunumunu Öğr. Grv. İrem KONCA' nın gerçekleştirdiği sempozyum, saygı duruşu ve Yrd. Doç. Dr. Bülent HALVAŞİ yönetimindeki MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğrencilerinden oluşan çok sesli koronun seslendirdiği İstiklal Marşı ile günün anlamına uygun dört eserin sunumu ile başladı.

  irem  koro

Daha sonra Üniversitemiz Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Platformu kurucusu Prof. Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ yaptığı açılış konuşmasında;  Kadınlar gününün manası ile Türkiye’de kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayattaki durumu ve yaşadıkları sorunları dile getirip, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, bunun toplumda tesis edilmesinin öneminden ve gerçekleştirilmesine yönelik eğitimin, eğiticilerin ve eğitim materyalleri ile programlarının geliştirilmesinin öneminden bahsetti. Burada Üniversitelere görev düştüğünü belirttikten sonra Üniversitemiz bünyesinde kurulmakta olan Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESKAR) misyonu ile gerçekleştireceği faaliyetler hakkında bilgi verip, Üniversitemizde kadın ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmış veya çalışmakta olan farklı disiplinlerdeki kadın erkek tüm akademisyenleri Merkez çatısı altında birlikte çalışmaya davet ederek sözlerini tamamladı.

  gulayyilmaz   eminarat

Ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT yaptığı konuşmada; kadın haklarının insan hakları çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtip, tarihsel süreç içinde ve özellikle Cumhuriyet sonrası ülkemizde kadınlara ekonomik, sosyal ve siyasal alanda verilen haklardan bahsetti. Daha sonra Türk kadınının toplumda sahip olduğu yerin ve devletin kadın haklarında mesafe kat edilmesine yönelik imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlarla girmiş olduğu taahhütlerin önemini belirtti. Toplumsal cinsiyetçi bakış açısının toplumda yerleştirilmesinin öneminden ve bu alanda Üniversitelere düşen görevden bahsedip, Üniversitemizin de bünyesinde kurulan Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Merkezi çatısı altında gerçekleştirilecek disiplinler arası çalışmalar ile toplumun bu yönde gelişimine katkıda bulunacağını belirterek sözlerini tamamladı.   

Ardından Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL’un moderatörlüğünü gerçekleştirdiği  açılış konferansında Prof. Dr. Rukiye AKKAYA KİA;  Antik Yunan, Ortaçağ ve Rönesans devirlerinde eşitlik ve özgürlük mücadelesi vererek tarihe mal olmuş bazı kadınları kısa hikayeleri ile hatırlattıktan sonra kadınların siyasal alanda oy hakkını elde etme mücadelelerinden bahsetti ve bu en önemli mesafenin Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği, 7 Temmuz 1954'te yürürlüğe giren Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi olduğunu belirtti.

  acılıs1  acılıs2

“Ekonomik Hayatta Kadın” konulu birinci oturum, Prof. Dr. Ayşe GÜNER’in başkanlığında gerçekleşti. Oturumda sırasıyla, Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZERKEK Türkiye’de Kadın İşgücü İstihdamı Profilini AB ile karşılaştırmalı olarak ortaya koyan bir konuşma yaptı, ardından Doç. Dr. Sibel GÖK ise İşyerinde psikolojik taciz hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

  1.oturum1  1.oturum2

İkinci oturum Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL'in başkanlığında gerçekleşti. İlk olarak söz alan Yrd. Doç. Dr. Hafize Şule ALBAYRAK, İslam dininde kadın ve erkek eşitliğini işret eden ayet ve hadislerden örnekler verip, İslam dini öncesi ve sonrası kadın alimelerden örnekler verdi. İkinci olarak söz alan Prof. Dr. İnci USER, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, bilimde ve eğitimde kadından, üniversitelerde kadın merkezlerinin etkinliği üzerine sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT kadınlarda yaygın olarak görülen kanser hastalıklarından özellikle meme kanseri konusunda toplumda duyarlılık yaratmaya yönelik yer aldığı projelerden bahsettiği bir sunum gerçekleştirdi. Son olarak Öğr. Grv. Nazan MOROĞLU, kadına yönelik şiddet ve bunu önlemeye yönelik Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ile bu bağlamda gerçekleştirilen yasal düzenlemeleri belirtti. Türkiye'de yükseköğrenim görmüş kadınların dahi şiddete uğradıklarında sahip oldukları hakların farkında olmadığı konusunda vurgu yaptı. Türkiye'de evlenme yaşı ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamadaki durum üzerinde duran bir sunum yaptı. 

  2.oturum1  2.oturum2

Üçüncü oturum, Prof. Dr. Sebahat DENİZ' in başkanlığında gerçekleşti. Oturumda sırasıyla Prof. Dr. Sibel ÇOBAN, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde musiki hayatında besteci kadınlar ile bestelerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Asuman AKAY AHMED, Türkçe de atasözü ve deyimler üzerinden kültürel bağlamda kadının yerini konu alan bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Baki ASİLTÜRK ise, Cumhuriyet dönemi şiirlerinde kadın imgesi üzerine çeşitli akımları temsil eden şairler ve şiirlerinden de örnekler veren bir sunum gerçekleştirdi.

  3.oturum  3.oturum2

 

Bu sayfa Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 04.07.2017 00:41:40 tarihinde güncellenmiştir.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi