Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma MerkeziEkonomik ve Sosyal Alanda

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

"Çalışma Hayatında Kadın" Sempozyumu

ESKAR olarak, 7-8 Mart 2017 Tarihlerinde "Çalışma Hayatında Kadın" konulu 2. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Sempozyumunu Göztepe Kampüsü-Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezinde gerçekleştirdik.

Merkez müdür yardımcısı Öğr. Gör. İrem Konca'nın sunuculuğunu üstlendiği sempozyumun ilk günü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, akabinde Yrd. Doç. Dr. Aylin Can'ın koordinatörlüğünde Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Müzik Grubu’nun canlı müzik dinletisiyle devam etti. 

Açılış konuşmaları Merkez Müdürü Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz ve Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. M. Emin Arat tarafından yapıldı. Yılmaz, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılarak desteklenmesinin ve istihdam edilen kadınların sağlıklı iş koşulları içinde bulunmasına ilişkin hususların disiplinler arası meseleler olduğu bu sebeple konunun sempozyumda iktisadi, sosyal, hukuki ve psikolojik boyutları ile ele alınacağını belirtti. Kadın istihdamındaki artışın, kadınlar kadar, erkeklerin, aile fertlerinin güçlenmeleri ve özgürleşmeleri bakımından önemli olduğunu, ulusal gelir artışının ülkenin zenginleşmesi bunun da daha sağlıklı ekonomik ve mali koşullara ulaşmak, ekonomik, mali ve siyasi bağımsızlık bakımından vazgeçilmez olduğunu belirtip, kadın istihdamındaki artışın ulusal gelirin daha fazla kişi arasında dağılımını sağlamak suretiyle toplumsal adalete de katkı yaptığına vurgu yapan bir konuşma yaptı. Sayın Arat konuşmasında, kadın istihdamının desteklenmesinin ekonomide sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve yoksullukla mücadele bakımından önemi üzerinde duran kapsamlı bir konuşma yaptı.    

Sempozyumun ilk açılış konferansı, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit tarafından yapıldı. Ecevit, Türkiye’de kadın emeği ve istihdamını disiplinlerarası bir çerçeve ve dünyadaki küreselleşme eğilimleri ile birlikte değerlendirdi. İkinci açılış konferansı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi üyesi Prof. Dr. Mine Göğüş Tan tarafından, akademik hayatta toplumsal cinsiyet eşitliği konusu üzerine yapıldı.

Sempozyumda toplam altı oturum gerçekleşti. “Türkiye’de Kadın İstihdamı” konulu birinci oturum, Prof. Dr. Yıldız Ecevit'in başkanlığında oldu. İlk sunum Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu tarafından “Kayıt Dışı Çalışma Kadınları Nasıl Etkiliyor?” başlığı altında iken Prof. Dr. İnci User çalışan kadınların sağlığının önemi üzerine sunum yaptı. Doç. Dr. Şule Daldal, Türkiye’de kadın işsizliğinin nedenlerini ve kadın işsizliği probleminin aşılmasına ilişkin çözüm önerilerini içeren, Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu göçmen kadınların Türkiye’deki işgücü piyasasındaki konumlarını değerlendiren, Doç. Dr. Aylin Akpınar ise kadının çalışmasına Türk toplumunun tutumu konusunda sunum yaptılar.

“Hukuk Perspektifinden Çalışma Hayatında Kadın” temalı ikinci oturum Prof. Dr. Bihterin Dinçkol’un başkanlığında, Prof. Dr. M. Erdem Özdemir’in "Ayrımcılık ve Kadın” kavramlarının üzerine yoğunlaşan konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Oya Boyar konuşmasında Anayasanın sosyal ve ekonomik hayata ilişkin düzenlemelerinin kadının hukuki statüsü açısından değerlendirmesini yaptı. Doç. Dr. İpek Sağlam “ Medeni Hukuk ve Kadın” başlığı altında Türkiye'de kadınların medeni hakları hakkında bilgilendirme yaptı. Oturumun son sunumu Yrd. Doç. Dr. Arzu Arslan Ertürk tarafından “Türk İş Mevzuatının Kadın İşçilere ve Çalışma Koşullarına İlişkin Düzenlemelerine Genel Bir Bakış”  başlıklığı altında gerçekleşti.

“Türkiye’de Çalışan Anne Olmak” temalı günün üçüncü oturumu Prof. Dr. İnci User'in başkanlığında gerçekleşti. Oturumda, ilk iki sunum ESKAR bünyesinde oluşturulmuş iki çalışma grubu tarafından gerçekleştirilmiş araştırmaların sonuçlarının açıklanması şeklinde oldu. Prof. Dr. Nazan Aydın ekibi ile gerçekleştirdiği  çalışan annelerin ruh sağlığını ele alan araştırmayı,  Prof. Dr. Ozana Ural ise Dr. Elif Esmer ve Dr. Fatma Özge Ünsal ile kolektif çalışmasının ürünü olan ve Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi kadın öğretim üyeleri üzerinde yapılan araştırma ve sonuçlarını sundu. Üçüncü olarak Dr. Hazal Yavuzlar Civan çalışan annelere yönelik tutumları değerlendirdiği araştırmasını ve sonuçlarını sundu. Dr. Zuhal Akbayır “Sosyal Medya Çalışanı Olarak Yeni Nesil Anneler ve Anne Blogları” konusunda, Danone Türkiye Yetenek Müdürü İrem Önal ise “Danone Çalışan Anneler Projesinin” amaç ve kapsamını belirten sunumlarını gerçekleştirdiler.

8 Mart tarihinde güne anma ile başlandı. Birinci oturum Prof. Dr. Nuran Cömert başkanlığında Türkiye'de çeşitli sektörlerde çalışan kadınlar konulu idi. Sırasıyla, Doç. Dr. Ebru Özgen Öğr. Gör. Müge Yazgan ile hazırladığı "Yazılı Medyada Kadın" olgusu üzerine yaptıkları araştırma ve sonuçlarını, Yrd. Doç. Dr. Fatma Odabaşı Türkiye'de kadınların din hizmetlerinde çalışma alanlarını ve yaşadıkları sorunları tespite yönelik yaptığı araştırma sonuçlarını, Dr. Yonca Altındal, Balıkesir Üniversitesi'nde görev yapan kadın kat görevlileri üzerinde yaptığı ve esas olarak temel çalışma motivasyonlarını tespite yönelik çalışmasını, Dr. Yeliz Kuşay, işgücü alanı olarak sosyal medyayı irdeleyen sunumunu, Gülay Özen ise kadın antrenörler üzerine sunumlarını yaptılar.

Günün ikinci oturumu ESKAR ile Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi işbirliği ile gerçekleşmiştir. Başkanlığını Prof. Dr. Sebahat Deniz'in yaptığı oturumda ilk olarak Prof. Dr. Sema Uğurcan Türk edebiyatında öncü kadın yazar ve şairlerden bahseden, Prof.Dr. Ayşe Ogan, Türkiye'de kimya eğitiminin gelişimi ve ilk kadın mezunları üzerine derinleşen sunumunu, Prof. Dr. Yasemin Erdem ise Osmanlı İmparatorluğu Döneminde kadınların çalışma hayatına atılmaları konusu üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Sempozyumun son oturumu, sporda kadın temalı oldu. Prof. Dr. Hülya Aşçı'nın başkanlığında gerçekleşen oturumda Prof. Dr. Canan Koca Arıtan spor kurumlarında kadın yönetici olmak konusunda, Prof. Dr. Selda Bereket Yüksel ise spor ile kadın fizyolojisini birlikte değerlendiren sunumunu yapmıştır.

Ayrıca İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi fuaye alanında ressam Arzu Doğaner'in kadın temalı resimlerinden oluşan bir resim sergisi gerçekleştirilmiştir.

Bu sayfa Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 04.07.2017 00:34:30 tarihinde güncellenmiştir.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi