Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma MerkeziEkonomik ve Sosyal Alanda

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2017 Sayı I

Kapak 

İçindekiler ve Sunuş

 

Gülay Akgül Yılmaz

Marmara Üniversitesi’nde Kadının Yeri

Women’s Place at Marmara University

 

Melike Dönmez, Hazal Yavuzlar Cıvan, Esra Noyan Ahlatçıoğlu, Dilruba Dülgeroğlu, Esra Yazıcı, Nazan Aydın

Annelerin Çalışma Durumları İle Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri İlişkisinin İncelenmesi – Bir Ön Çalışma

Investigation of Relationship Between Depression, Anxiety Levels and Working Status of Mothers - a Preliminary Study

 

Yeliz Kuşay

İş Gücü Alanı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Girişimci Kadınlar

The Use of Social Media as a Labor Area and The Women Entrepreneurs

 

Ayşenur Karademir

Harem-i Hümayun’da Sultan Olamayanların İzleri: Cariye Vakıfları

Non-Sultan Women’s Footprints at The Imperial Harem: Waqf of The Jariyes

 

Meral Balcı, Mervenur Tuzak

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Nezihe Muhiddin Özelinde Türk Kadınlarının Siyasi Hakları İçin Mücadelesi

The Struggle of Turkish Women for Political Rights From Nezihe Muhiddin’s Point of View During The First Years of The Republic

 

Berna Orhan, Özlem Reşat Yücel

Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumuna Cinsiyet Açısından Bakış

Gender Perspective to Health Services in Turkey

 

Yonca Altındal

Kadınları Tepeden Tırnağa Boyayan Kadınlar: Güzellik Salonlarında Çalışan Kadınların İş, Yaşam ve Aile Döngüleri

Women Who Dye Women From Tip to Toe: Work, Life, And Family Cycles of Women Working In Beauty Parlors

 

2017/I Sayısının tam dosyasına erişmek için tıklayınız. 

 

Bu sayfa Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 03.10.2017 15:46:03 tarihinde güncellenmiştir.