Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma MerkeziEkonomik ve Sosyal Alanda

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi


Dergi Hakkında:

Uluslararası hakemli ve yılda iki kez yayınlanmakta olan elektronik dergidir. Dergide, kadın ve toplumsal cinsiyet konularında her alanda yazılmış makalelere yer verilecektir. Kadın ve toplumsal cinsiyet alanında yapılacak akademik çalışmaları teşvik etmeyi, kadının toplumda ekonomik ve sosyal statüsünün yükseltilmesine yönelik olarak, kadın sorunlarını ve sebeplerini ortaya koyacak ve çözümlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak akademik tartışma ortamının gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. ESKAR bünyesinde kurulan çalışma gruplarının araştırmalarından elde ettiği sonuçların hakem süreci tamamlandıktan sonra makale şeklinde yayınlandığı ortam olma özelliği de olacaktır.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Adına İmtiyaz Sahibi: 

 Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT  (Rektör)

MÜ Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Adına İmtiyaz Sahibi:

Prof. Dr. Gülay AKGÜL YILMAZkpk

YAYIN KURULU:

Prof. Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ

Öğr.Gör. İrem KONCA

Editör:

Öğr. Gör. İrem KONCA

Editör Yardımcısı:

Arş. Gör. Gözde NALBANT EFE

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi:

Göztepe Yerleşkesi, Prefabrik Derslik Binası, 2. Kat- 34722 Kadıköy-İSTANBUL

Tel: 0216 346 32 70

E-Posta: eskar@marmara.edu.tr

E-Yayına Başlama Tarihi: Haziran 2017  

Yayınlanma Periyodu: Yılda iki kez (Haziran ve Aralık) e-dergi olarak yayınlanmaktadır.

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Yayınların Değerlendirme Süresi: Ortalama 1 ay

Yayın Hakları: Dergide yayınlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamayacaktır. Makalelerin yayınlanma hakkı Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisine aittir.  

Bu sayfa Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 23.07.2018 20:07:54 tarihinde güncellenmiştir.