Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma MerkeziEkonomik ve Sosyal Alanda

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

"Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi: Olgu, Sebepler, Çözümler" Sempozyumu

ESKAR, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla,  “Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi: Olgu, Sebepler, Çözümler” konulu sempozyumu, 22 Kasım 2017 tarihinde Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada; “Fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik olsun şiddetin her türlüsü, her hali insan haklarına aykırı bir durum olup, hangi sebebe dayanırsa dayansın, haklı görülemez, hoş karşılanamaz, kabul edilemez” dedi. Ülkemizde kadınların yaşı ilerledikçe şiddete uğrama oranının yükseldiği, eğitim düzeyi ve refah seviyesi yükseldikçe azalmakta olduğunu belirterek, kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeyip eğitim almaları ve çalışma hayatına katılımlarının desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.  Kadına yönelik şiddet oranının geriletilmesi için; erkek/kadın, genç/yaşlı tüm bireylerin insan hakları konusunda, iletişim becerilerini geliştirme konusunda, öfke kontrolü konusunda eğitilmeleri gerektiğini belirtti. Kadına yönelik şiddet konusunun disiplinler arası ele alınmasının çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi bakımından önemli olduğunu ve bu sebeple sempozyumda kadına şiddet olgusunu sosyolojik, psikolojik, hukuki, tıbbi ve siyasi boyutları ile ele almak ve akademik olarak değerlendirmek için uygun zemin oluşturmak, bu şekilde kadın ve çocukların dolayısıyla toplumun refah ve huzurunu çok yakından ilgilendiren sorunun giderilmesine yönelik mesafe kat edilmesine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Üniversitede İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin pilot olarak uygulanmaya başladığını, toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı hazırlamış olduklarını Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dört oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun, birinci oturumunda Prof. Dr. İnci User sosyolojik olgu olarak şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda, Doç. Dr. Aylin Akpınar aile içi şiddet ve boşanmalar konusunda yaptığı araştırma ile ilgili, Prof. Dr. Hülya Alper ise din ve şiddet konusunda sunumlar yaptılar. Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman’ın başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda Prof. Dr. Yıldız Akvardar, şiddetin kadın psikolojisi üzerindeki etkileri,  Prof. Dr. Nazan Aydın ise gebelik döneminde uğranılan şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki psikolojik etkilerini konu alan konuşmalar yaptılar. Prof. Dr. Bihterin Dinçkol’un başkanlığındaki hukuk oturumunda Prof. Dr. Erdem Özdemir işyerinde cinsel taciz konusunda, Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut Türk Ceza Hukukunda cinsel saldırı suçu, Prof. Dr. Oğuz Polat kadına yönelik şiddetin, medikal ve tıp boyutu, Yrd. Doç. Dr. Canan Yılmaz ise İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun çerçevesinde kadına yönelik şiddet olgusu ile ilgili kapsamlı sunumlar gerçekleştirdiler. T.C.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı Burcu Sarıer Çakmak Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik uygulamalar hakkında, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve ŞÖNİM Müdürü Nermin Özer şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyetleri hakkında dinleyicileri bilgilendirici sunum yaptılar.

ESKAR’ın ikinci yayını olan ve editörlüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. Gülay A. Yılmaz’ın yaptığı “Çalışma Hayatında Kadın” kitap ile Prof. Dr. Bihterin Dinçkol’un koordinatörlüğünde Merkezimiz bünyesinde kurulmuş “Hukuk Çalışmaları Grubu” nun hazırlamış olduğu “Şiddete Uğrayan Kadınların Hakları ve Ulaşım İmkanları” konulu broşür, sempozyum süresince katılımcılara dağıtıldı.    

 

 

Bu sayfa Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 30.11.2017 22:56:05 tarihinde güncellenmiştir.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi