Center for Women's Studies

Center for Women's Studies

Programın Hedef Kitlesi

-Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği verecek olan öğretim elemanları,

-Üniversitelerin akademik ve idari personeli,

-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel eğitim kurumları,

-Kamu ve özel sağlık kuruluşları,

-Güvenlik kuruluşları,

-Adalet kurumları,

-Belediyeler,

-Siyasi Partiler,

-Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan yönetici ve personel,

-Meslek odaları ile oluşturulacak protokoller ile çeşitli meslek mensupları,

-Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı özel kurum ve kuruluşlar ile

-Talep eden tüm toplum kesimlerine (en az ilkokul mezunu olmak şartıyla) münferit olarak ya da protokol kapsamında toplu eğitim verilebilecektir. 

Center for Women's Studies