Center for Women's Studies

Center for Women's Studies

Program Modülleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde üç ayrı modül şeklinde oluşturulmuştur.  

1- EĞİTİCİNİN EĞİTİMİNE YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI:

 

Ders Adı

Ders Saati

Öğretim Üyesi

Birimi

1

Demokrasi, İnsan Hakları, Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Prof. Dr. Bihterin Dinçkol

MÜ Hukuk Fakültesi

2

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet

3

Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar

MÜ Hukuk Fakültesi

3

Aile Modelleri, Gelenek ve Toplumsal Roller

3

Doç. Dr. Aylin Akpınar

MÜ FEF

4

İslamda Kadın

3

Prof. Dr. Hülya Alper

MÜ İlahiyat Fakültesi

5

Dünyada ve Türkiye'de İslam ve Kadın Tartışmaları

3

Yrd. Doç. Dr. Hafize Şule Albayrak

MÜ İlahiyat Fakültesi

6

Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özerkek

MÜ İktisat Fakültesi

7

İşgücü Piyasaları, Çalışma Hayatı ve Toplumsal Cinsiyet

3

Doç. Dr. Şule Daldal

MÜ İktisat Fakültesi

8

Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing

3

Prof. Dr. M.Erdem Özdemir

MÜ Hukuk Fakültesi

9

Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Doç. Dr. İpek Sağlam

MÜ Hukuk Fakültesi

10

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet 

3

Doç. Dr. Aylin Akpınar

MÜ FEF

11

Türk Ceza Kanunu’nda Kadına Karşı Şiddete İlişkin Suç Tipleri

3

Yrd. Doç. Dr.Gülfem Pamuk Şiviloğlu

MÜ Hukuk Fakültesi

12

Toplumsal Cinsiyet Esaslı Bütçeleme

3

Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz

MÜ İktisat Fakültesi

13

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Yrd. Doç. Dr. Arzu Ertürk

MÜ Hukuk Fakültesi

14

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dil

3

Öğr. Gör. İrem Konca

MÜ YADYO

15

Edebiyat ve Kadın

3

Prof. Dr. Baki Asiltürk

MÜ FEF

16

Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Doç. Dr. Yasemin Erdem

MÜ FEF

17

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Eğitim

3

Öğr. Gör. Dr. Esra Molu

MÜ FEF

18

Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Yrd. Doç. Dr. Özlem Gürkan

MÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

19

Spor ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Prof. Dr. Hülya Aşçı

MÜ Spor Bilimleri Fakültesi

20

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Doç. Dr. Ebru Özgen

MÜ İletişim Fakültesi

21

Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu Karaveli

MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

         Eğitim Toplam Süresi:  63 ders saati  

   Ücret: 1.100 TL

Eğitim, Cumartesi günleri 6'şar saat olarak verilecektir.

Kurumsal anlaşmalar ile farklı gün ve saatler belirlenebilir. 

İndirimler için musem.marmara.edu.tr

Katılımcılara sertifika verilir.

2 - TEMEL TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI:

 

Ders Adı

Ders Saati

Öğretim Üyesi

Birimi

1

Demokrasi, İnsan Hakları, Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Prof. Dr. BihterinDinçkol

MÜ Hukuk Fakültesi

2

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet

3

Yrd. Doç. Dr. Oya Boyar

MÜ Hukuk Fakültesi

3

Aile Modelleri, Gelenek ve Toplumsal Roller

3

Doç. Dr. Aylin Akpınar

MÜ Fen Edebiyat Fakültesi

4

Dünyada ve Türkiye'de İslam ve Kadın Tartışmaları

3

Yrd. Doç. Dr. Hafize Şule Albayrak

MÜ İlahiyat Fakültesi

5

Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özerkek

MÜ İktisat Fakültesi

6

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Yrd. Doç. Dr. Arzu Ertürk

MÜ Hukuk Fakültesi

7

Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing

3

Prof. Dr. M.Erdem Özdemir

MÜ Hukuk Fakültesi

8

Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

3

Doç. Dr. İpek Sağlam

MÜ Hukuk Fakültesi

9

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet 

3

Doç. Dr. Aylin Akpınar

MÜ Fen Edebiyat Fakültesi

10

Türk Ceza Kanunu’nda Kadına Karşı Şiddete İlişkin Suç Tipleri

3

Yrd. Doç. Dr.Gülfem Pamuk Şiviloğlu

MÜ Hukuk Fakültesi

11

Toplumsal Cinsiyet Esaslı Bütçeleme

3

Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz

MÜ İktisat Fakültesi

         Eğitim Toplam Süresi:  33 ders saati

  Ücret: 550 TL

Eğitim, Cumartesi günleri 3'er saat olarak verilecektir. Kurumsal anlaşmalar ile farklı gün ve saatler belirlenebilir.

İndirimler için musem.marmara.edu.tr

  Katılımcılara katılım belgesi verilir. 

3 - YÖNETİCİ VE PERSONELE YÖNELİK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI:

 

Ders Adı

Ders Saati

Öğretim Üyesi

Birimi

1

Demokrasi, İnsan Hakları, Temsil ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

1

Prof. Dr. Bihterin Dinçkol

MÜ Hukuk Fakültesi

2

Aile Modelleri, Gelenek ve Toplumsal Roller

1

Doç. Dr. Aylin Akpınar

MÜ Fen Ed. Fakültesi

3

Dünyada ve Türkiye'de İslam ve Kadın Tartışmaları

1

Yrd. Doç. Dr. Hafize Şule Albayrak

MÜ İlahiyat Fakültesi

4

Ekonomik Kalkınma, İşgücü Piyasaları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

1

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özerkek

MÜ İktisat Fakültesi

5

Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing

1

Prof. Dr. M. Erdem Özdemir

MÜ Hukuk Fakültesi

6

Toplumsal Cinsiyet Esaslı Bütçeleme

1

Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz

MÜ İktisat Fakültesi

7

Toplumsal Cinsiyet ve Dil

1

Öğr. Gör. İrem Konca

MÜ YADYO

Eğitim Toplam Süresi:  7 ders saati

 Ücret:  175 TL                      

Eğitim, bir günlük program dahilinde verilecektir.

İndirimler için musem.marmara.edu.tr

 Katılımcılara katılım belgesi verilir. 

Center for Women's Studies