Center for Women's Studies

Center for Women's Studies

Sempozyum Fotoğraf Galerisi

Sempozyum Kayıt ve Kokteyl 


Koro Dinletisi ve Açılış Konuşmaları


Sempozyum Açılış Konferansı


Birinci Oturum: "Ekonomik Hayatta Kadın" 


İkinci Oturum: "Toplumsal Yaşamın Çeşitli Alanlarında Cinsiyet Eşitliği, Sorunlar" 


Üçüncü Oturum: "Edebiyat ve Sanatta Kadın"  


Center for Women's Studies